Idé- og konceptudvikling

Vi har vores rødder i tv og journalistik, hvilket præger vores måde at idéudvikle på. Vi tror ikke på, at endeløs frihed giver stor kreativitet, men at det forholder sig lige omvendt, at det er de rigide regler, der kan frigøre os. Gennem meningsløse benspænd kan vi slippe fri af præstationsræset og fri af subjektet, og så opstår magien. Det er her, de store idéer bliver født.

Vi har en abstrakt og konceptuel tilgang til alle opgaver, hvilket gør os mindre følsomme over for idéernes besnærende magt. Når først konceptet er på plads, er idéer nærmest gratis. Dur den ene ikke, vil det rette koncept af sig selv præsentere os for den næste idé.

Vore idéudvikling indbefatter en række klassiske ydelser såsom tekstarbejde, animationer, illustrationer, branddesign, identitet, interaktivt design og web- og appdesign.