Filosofi og analyse

Indsigter og analyser er ikke noget vi bare Googler os til.

Vi elsker at spekulere over vores kunders natur. Gennem filosoffer, journalister og kommunikationsmedarbejdere påtager vi os selv de mest umulige udfordringer. Vi har gentænkt klassiske brancher, universelle produkter og 100 år gamle HR-afdelinger. Vores teknik er dog ret almindelig. På grænsen til det kedelige. Vi stiller spørgsmål. Mange spørgsmål. Og når vi har besvaret dem, stiller vi nye. Og så læser vi bøger.

Vores arbejde munder ofte ud i filosofiske metaanalyser, hvor vi indtænker brands, målgrupper og produkter i et større samfundsperspektiv. Den første del af arbejdet består i indsamling af data, workshops og analyser af målgrupper, interessenter og lignende. Den sidste del er en mere kreativ proces, hvor vi stiller hinanden spørgsmål. Mange spørgsmål.

Vores workshop-formater har en bred appel og tager fra fire timer til flere dage. Vi arbejder med idéudvikling og strategiudvikling undervejs og lover, at alle kan lære, hvordan vanvittige idéer bliver til.