Vejdirektoratet kampagnefilm: Hold til højre

Kampagne ændrer adfærd i trafikken via psykoedukation

Alle kender reglerne, men ingen overholder dem. Det er udgangspunktet for strategien bag kampagnen, som skal skabe opmærksomhed omkring de forskellige årsager til ikke at overholde loven om at holde til højre på motorvejen.

Det nytter altså ikke noget at minde bilisterne om reglerne igen for at skabe den ønskede adfærdsændring, så der bliver mere plads på vejene. I stedet tager MUSTs kampagnefilm afsæt i principperne bag det psykologiske begreb psykoedukation. Det er nemlig evident, at adfærd kan ændres med oplysning om de tankemønstre, der ligger til grund for adfærden. Man kan ikke ændre på følelser og fornemmelser men på reaktioner og adfærd.

I filmen ser vi to bilister modtage psykoedukation i bilen. Det får dem til at tænke over deres egen adfærd i trafikken på en måde, som de aldrig har gjort før.

I filmen møder vi en række forskellige personer, der har svært ved at holde til højre. En yngre og en midaldrende mand og en ældre kvinde, der tilsammen repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen, deltager i eksperimentet. Ved hjælp af adfærdsændrende interviews afprøver vi i filmen, om vi kan ændre bilisternes tankemønstre. Vi interviewer dem og udfører psykoedukationen imens de kører. I filmen kan mange seere genkende sig selv i én til flere af de medvirkende, og vil derfor kunne foretage samme forandring.

Kampagnen bestod af Vejdirektoratets skilte på motorvejen, streamere til biler og MUSTs film, der blev distribueret på Facebook.

 

Flemming Tived, overlæge og psykiater: - Det kan give rigtig god mening at udføre psykoedukation på trafikanter for at ændre deres adfærd.

Solvej oplever, at det ikke er så svært at komme ud igen efter at have holdt til højre, som hun frygtede.

Resultat

Filmene har på en enkelt måned opnået 240.000 visninger og et højt engagement via delinger og kommentarer.

Ifølge en Megafon-måling foretaget i november 2017, hvor kampagnen kørte, har 6% af alle bilister på særligt udvalgte strækninger ændret adfærd. Målingen viser:

MUST leverede:

Idé, casting, produktion