Gjensidige Forsikring: Et børnefamilieunivers

Børnefamilier er Gjensidiges vigtigste målgruppe. Et univers, som tager udgangspunkt i deres vilkår, drømme og udfordringer gør kampagnen relevant for målgruppen

Gjensidige bad MUST om at skabe en helt ny strategi målrettet børnefamilier – deres vigtigste målgruppe – som skal komplementere Gjensidiges taktiske salg og markedsføring og skabe øget kendskab til Gjensidige hos målgruppen.

MUSTs strategiske greb er opbygningen af et levende og engagerende indholdsunivers, som børnefamilier i flere generationer kan spejle sig i. Med dokumentarfilm, interviews, artikler, ekspertråd, baggrundsviden samt andet interessant og tankevækkende indhold, skabes ny viden og debat om relevante familieemner.

MUST har taget udgangspunkt i centrale problemstillinger, som forældres overvågning af børnene, børns digitale færden og balancen mellem arbejde og familietid. Med spørgsmål, som helt almindelige børnefamilier ofte kæmper med og skal tage stilling til hver dag, rammer vi lige ned i deres virkelighed og sikrer, at kampagnen er vigtig og relevant for dem.

Familievejleder Lola Jensen.

Metoden er journalistisk, hvor vi bl.a. i en række dokumentarfilm følger en rigtig familie i tre generationer og tester deres reaktioner, frustrationer og uforløste følelser. Vi er sammen med mødre og bedstemødre, når der bliver rusket op i barndomsminderne. Vi møder eksperter, vi sender de medvirkende ud i lærerige eksperimenter og endelig prøver vi at se det hele fra barnets perspektiv. Kampagnen skal hjælpe generationerne til at få det bedste ud af hinanden. For børnenes skyld.

Børnefamilieuniverset lanceres og distribueres på sociale medier, hjemmesider og TV i december 2017 og videreudvikles gennem hele 2018.