Radio24syv podcast: Jeppesens Bibelskole

Bibelen fra ende til anden: Michael Jeppesen og filosof Rasmus Ugilt læser sig igennem bibelen bid for bid og gør de hellige tekster tilgængelige for danskerne i et nuanceret og undrende perspektiv.

Bibelen gennemsyrer den danske kultur, tænkning og dannelse. MUST så derfor relevansen i at skabe et radioprogram, der giver danskerne mulighed for at lære bibelen at kende både bogstaveligt samt tekst for tekst med en kritisk og undrende tilgang. Michael Jeppesen og Rasmus Ugilt læser derfor ét kapitel af gangen op af den store bog på alle hverdage i en periode på fire år. I hvert afsnit diskuteres bibelens kapitler åbent og ærligt efter oplæsningen.

Værterne sætter ikke spørgsmålstegn ved indholdet men diskuterer og filosoferer over, hvad meningen kan være med forskellige udsagn, historier og karakterer. Programmet er drevet af en nysgerrighed over for religion og samfund med det afsæt, at en udredning af bibelen er relevant i dag, fordi mange vil kunne bruge historierne og deres budskaber i deres egen hverdag, selvom det er en flere tusindårig gammel bog.  

Lytterne er langt fra kun de religionsinteresserede men i lige så høj grad den almindelige podcast-lytter, som søger indhold og gode historier.

Bibelskolen kan høres hver dag på Radio24syv eller via podcast her:

www.radio24syv.dk/programmer/jeppesens-bibelskole

MUST leverede

Idé & koncept til over 1000 programmer, PR-strategi, facebookside